Firmaların net döviz pozisyonu açığı geriledi

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), 2023 yılı mayıs ayı finansal kesim dışındaki firmaların varlık ve yükümlülükleri tablosuna nazaran, Nisan 2023 datalarına nazaran varlıklar 813 milyon azalırken, yükümlülükler 3 milyar 539 milyon dolar azaldı. Net döviz durumu açığı ise 81 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Nisan 2023 periyoduna nazaran 2 milyar 726 milyon dolar azaldı.

Mayıs 2023 periyodu varlık dağılımı incelendiğinde; bir evvelki aya nazaran yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul değerler sırasıyla 2 milyar 236 milyon dolar ve 47 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına direkt sermaye yatırımları sırasıyla 971 milyon dolar ve 499 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 813 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir evvelki aya nazaran yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 2 milyar 163 milyon dolar ve 2 milyar 112 milyon dolar azalırken, ithalat borçları 736 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 539 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mayıs 2023 periyodunda yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2023 devrine nazaran 69 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 94 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 611 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 986 milyon dolar azaldı.

Mayıs 2023 devrinde kısa vadeli varlıklar 150.415 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 83.942 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli net döviz konumu fazlası ise 66 milyar 473 milyon dolar olarak gerçekleşerek Nisan 2023 devrine nazaran 1 milyar 854 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki hissesi yüzde 33 seviyesinde oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir