Deniz Poyraz davası avukatı Yıldırım: 14 Mayıs tarihi bir duraktır

Uğurcan Boztaş

İZMİR– 14 Mayıs seçimlerine kısa bir müddet kalırken, birçok yerde seçim ofisleri açan Yeşil Sol Parti, İzmir’de de seçim çalışmalarını milletvekili adaylarıyla birlikte sürdürüyor. İzmir’de en az beş milletvekili amacı olan Yeşil Sol Parti’nin milletvekili adaylarından biri de uzun yıllardır karakollardan adliye koridorlarına, mahkeme salonlarından sokaklara kadar birçok alanda hukuk gayretini sürdüren avukat Abdulmecit Yıldırım. Aynı vakitte İzmir’de katledilen Deniz Poyraz davasının avukatlarından biri olan Yıldırım ile seçim süreci ve milletvekili adaylığını konuştuk.

‘TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜĞE KATKI SUNMAK KANISIYLA MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞIMIZI KARARLAŞTIRDIK’

Neden milletvekili adayı oldunuz?

Milletvekili olmak, bizim açımızdan yerel bir parti çalışanı olmaktan, gazete dağıtıcısı olmaktan yahut uğraşın rastgele bir yerinde pozisyon almaktan farklı değil. Bugüne dek farklı alanlarda uğraş ettik. Aslında bizim açımızdan bu bir tercih değil zorunluluktu. Çünkü devletin uyguladığı baskı ve şiddet, bizi her türlü gayret formuna başvurmak zorunda bıraktı. Milletvekilliği de tam olarak bu bağlama yerleştirdiğimiz bir uğraş biçimidir. Haliyle bugüne dek hayatımıza istikamet veren gayret, milletvekilliği açısından da belirleyici oldu. Kuruluş ve işleyiş bakımından taşıdığı tüm eksiklere karşın Meclis, tahlil ismine büyük bir potansiyel ve imkanı ihtiva etmektedir. Bu imkanları en gerçek ve verimli biçimde kullanarak toplumsal özgürlüğe katkı sunmak fikriyle milletvekilliği adaylığımızı kararlaştırdık.

‘ADAY OLMA KARARIMIZ, PARTİNİN GERÇEKÇİ VE TAHLİL GÜCÜ YÜKSEK POLİTİK PROGRAMINA DAYANMAKTADIR’

Neden Yeşil Sol partiden aday oldunuz?

Türkiye’de partileşme, genel ülke siyaseti ve parti-içi siyaset bakımından temel olarak iktidar dileğine yaslanmaktadır. Buna karşın; Yeşil Sol Parti, HDP ve DBP bahsettiğimiz geleneği kıran bir örgütlenme biçimi ve siyasal ideoloji ile öne çıkarak tahlil yeteneğini ortaya koymaktadır. Türkiye’nin bütün sıkıntılarının dolaylı ya da direkt sebebi olan Kürt sorununu tahlile kavuşturma bakımından önemli bir programa sahip tek parti Yeşil Sol Parti’dir. Temel sorunu çözerek ekonomik, siyasal ve toplumsal tüm meselelerin çözümüne aday tek parti de Yeşil Sol Parti olmaktadır. Bununla birlikte seçim bildirgemizde de sunduğumuz üzere Yeşil Sol Parti’nin ülkenin tüm sıkıntılarına ait tahlil teklifleri vardır. Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayı olma kararımız, partinin gerçekçi ve tahlil gücü yüksek politik programına dayanmaktadır.

’14 MAYIS SEÇİMLERİ TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK YOLUNDA TARİHİ BİR DURAKTIR’

İktidar da muhalefet de 14 Mayıs seçimine başka bir değer atfediyor. Sizce bu seçimi kritik kılan ne?

14 Mayıs seçiminin kritik değerini, iki bakımından ele almak gerekiyor: Bir yandan Cumhuriyet’in kuruluş evresinde temel alınan tekçi yaklaşımların demokratik ve çoğulcu prensiplerle ikame edilerek Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında demokratik cumhuriyetin kurulması, öbür yandan son 20 yıllık periyotta biriktirilen iktidar ve sermaye gücünün kurumsal bir diktatörlüğe dönüşümünün engellenmesi. AKP-MHP faşist iktidarının sebep olduğu toplumsal ayrışma ve kutuplaşma hali, demokratik dönüşümü ana akım siyasal muhalefetin gündemine soktu. Muhalefetin yaşadığı bu dönüşümü geliştirmek ve demokratik işleyişi hâkim kılmak kilit kıymettedir. Buradan başlayarak oluşturulacak geniş demokratik blok, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını demokratik cumhuriyet ile taçlandırabilir. Aksi halde Türkiye’nin karanlık çağın eşiğinde olduğu bilinmelidir. Muhalefet güçlerinin mağlubiyeti büyük kayıplara yol açacaktır. Öngörülmesi hiç sıkıntı olmayan en önemli sonuçlar, mevcut iktidarın fiili despotluğunun hukuksal alt yapısını yaratarak kurumsallaştırması olacaktır. Sonuç olarak tabir edilmelidir ki, 14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin demokrasi ve özgürlük yolunda tarihi bir duraktır.

‘KÜRT PROBLEMİ EN BÜYÜK SORUN OLARAK DURUYOR ÖNÜMÜZDE’

Size nazaran Türkiye’nin en büyük problemleri nelerdir?

Türkiye’de kronik hale gelmiş Kürt sorunu en büyük sorun olarak duruyor önümüzde. Kürt problemi ile temaslı olarak bir öbür sorun demokrasi sıkıntısıdır. Bu iki ana sorunun türevi niteliğinde öteki pek çok sorun tespit edebiliriz elbette. Öbür bütün problemler özünde demokrasiden duyulan kaygıdan türemektedir. Örneğin; ekonomik buhranları ele alalım. Bilhassa savunma sanayi ve ithalatı için harcanan büyük bir servet var ortada. Sürdürülen savaşın demokratik tahlili halinde bu büyük servet Türkiye halklarının ekonomik meselesini büyük oranda çözecektir. Öte yandan eğitim bir sorun olarak durmaktadır. Bir yandan anadilde, demokratik ve bilimsel bir eğitim sistemine geçiş kuralları sağlanmıyor. Öbür yandan eğitim için gerekli finans sağlanmıyor. Nihayetinde Türkiye’de eğitimi şekillendiren temel saik ideolojik ve siyasal beklentiler oluyor.

‘HAYALİMİZDEKİ TÜRKİYE DEMOKRATİK CUMHURİYET TÜRKİYESİ’DİR’

Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz, milletvekili olduğunuz takdirde birinci olarak hangi çalışmaları hayata geçireceksiniz?

Hayalimizdeki Türkiye; demokratik, ekolojik ve bayan özgürlükçü ömür unsurlarına dayanan Demokratik Cumhuriyet Türkiye’sidir. Toplumsal problemlerin tahlil anahtarını burada görüyoruz. Toplumsal eşitlik ve özgürlüğü sağlayacak büyük ve onurlu barışı sağlamak temel gayemizdir. Milletvekili olduğumuz takdirde gücümüzü öncelikle bunun için sarf edeceğiz. Bu büyük maksat dışında pek çok faaliyetimiz ve çalışmamız olacaktır elbette. Bilhassa cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin önüne geçecek yasal düzenleme ve uygulamaların öncüsü olacağız. Pek çok husus var düzeltilmeyi bekleyen, yığınla hak ihlali kelam konusu Türkiye’de. Tüm bunları çözecek özgürlükçü bir hukuk ve siyaset nizamına gitmenin uğraşını aralıksız vereceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir