Borsa sihirbazı Aref Ghafouri ve 12 kişiye 6 ay işlem yasağı! Hisse yüzde 1093 yükseldi…

Avrupa Yatırım Holding payı Sermaye Piyasası Konseyi’nin gündemine yine geldi. Geçtiğimiz Haziran ayından bu yana SPK ve Borsa İstanbul üzerindeki volatiliteleri inceleyerek süreç yapan bireyler hakkında kararlar almaya başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu dün yaptığı açıklamada Avrupa Yatırım Holding payında süreç yapan 13 kişi hakkında borsalarda 6 ay müddetle süreksiz süreç yasağı uygulanmasına karar verdi. 13 kişi ortasında illüzyonist Aref Ghafouri de yer aldı.

AREF’E ÖNLEM DE GETİRİLMİŞTİ

Ghafouri’ye yeniden Avrupa Yatırım Holding payında BİST yatırımcı bazında önlem uygulaması da getirmişti. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Nezaret Önlemleri Yönergesi’nin 5. hususu çerçevesinde, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) hissesinin piyasasında, Yönerge’nin 6. hususunda belirtilen buyruk ve süreçleri nedeniyle Aref Ghafouri ve Eren Çayır isimli yatırımcılar hakkında Borsamız Hisse Piyasası’ndaki buyruk ve süreçlerine yönelik olarak 22/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay mühletle “Açığa Satış ve Kredili Süreç Yasağı”, “Brüt Takas” ve “İnternetten Buyruk İletilmesinin Kısıtlanması” önlemleri uygulanacaktır” denilmişti. 22 Temmuz 2023 tarihinde ise bu önlem tarihi dolması nedeniyle kaldırılmıştı.

PİYASA DOLANDIRICILIĞI TEDBİRLERİ ALINDI

Sermaye Piyasası Kurulu, 13 kişi hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 unsurunda sayılan fiilin işlendiğine dair makul kuşku bulunması nedeniyle; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 1’inci unsuru çerçevesinde yatırımcıların hak ve faydalarının korunmasını teminen, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128/1-(a) unsuruna dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik süreçlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101/1 hususu ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Önlemler Bildirimi’nin 5/1 ve 6/1 unsurları uyarınca; 13 kişi hakkında 21.08.2023 tarihli süreçlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay mühletle süreksiz süreç yasağı uygulanmasına karar verdi. 

Yasak alan şahıslar Abdulmuttalip Elçi, Anıl Karaer, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Eren Çayır, Furkan Koçak, Hacı Eyyup Çam, İlker İlhan, İsmail Hulusi Ertan, Onur Çayır, Onur Yılmaz, Talha Erdinç Şahin, Yüksel Tıraş.

HAZİRAN’DA DA 21 ŞAHSA SÜREÇ YASAĞI GELDİ, ONUR YILMAZ İKİ KERE YASAKLANDI

Avrupa Yatırım Holding payında geçtiğimiz Haziran ayında 21 bireye 6 ay müddetle süreksiz süreç yasağı getirilmişti. 21 kişi ortasında tekrar süreç yasağı alan kişi olarak Onur Yılmaz dikkat çekti. Onur Yılmaz isimli kişi 6 aylık yasağının üstüne yine 6 ay süreç yasağı aldı.

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG PAYINDA NELER OLUYOR?

Avrupa Yatırım Holding payında rastgele bir özel durum olmamasına karşın süratli yükseliş gerçekleşti. Geçtiğimiz Nisan ayında 14 lira düzeylerinde süreç gören pay 26 Temmuz 2023 tarihinde 167 liraya kadar yükseldi ve tarihi doruğunu gördü. Böylelikle yaklaşık 4 aylık süreçte pay yüzde 1093 oranında yükseliş kaydetti. 26 Temmuz 2023 tarihinden sonra da payda karışık seyir hakim oldu ve haftayı 121.20 liradan tamamladı. Böylelikle 26 Temmuz-18 Ağustos 2023 tarihleri ortasında pay yüzde 28’e yakın kayba uğramış oldu.

37.2 MİLYON SERMAYESİ VAR, PİYASADA BEDELİ 4,5 MİLYAR LİRA

Avrupa Yatırım Holding’in sermaye yapısını incelendiğinde 37 milyon 250 bin lira sermayesi olduğu, özsermayesinin 208 milyon 617 bin 581 lira, piyasa kıymetinin ise dünkü kapanış fiyatı üzerinden 4 milyar 514 milyon 700 bin olduğu öne çıkıyor. Şirketin yüzde 33,69’u halka açıkken son açıkladığı karı ise 15 milyon 469 bin 66 lira oldu.

İŞTE SPK’NIN ALDIĞI KARARLARIN MADDELERİ

Piyasa dolandırıcılığı
107/2: Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, kıymetlerini yahut yatırımcıların kararlarını etkilemek emeliyle palavra, yanlış yahut aldatıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan yahut rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar mahpus ve beş bin güne kadar isimli para cezası ile cezalandırılırlar.

Kurulun misyon, yetki ve sorumlulukları

MADDE 128 – (1) Heyetin misyon ve yetkileri şunlardır:
a) Bu Kanun ile verilen misyonlar ile bu Kanunun emrettiği uygulamaların yerine getirilmesini ve öngörülen sonuçların sağlanmasını teminen gerekli olan iş ve süreçleri yapmak. 

Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler

MADDE 101 – (1) Konsey, 106 ncı ve 107 nci unsurlarda sayılan fiilleri işlediğine dair makul kuşku bulunan gerçek yahut hukukî bireyler ile hukukî bireylerin yetkilileri ile ilgili sermaye piyasası araçlarına ait olarak;
a) Borsalarda süreksiz yahut daima olarak süreç yapılmasının yasaklanması,
b) Takas prosedürlerinin değiştirilmesi,
c) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme süreçlerine ait sınırlamalar getirilmesi,
ç) Teminat yükümlülüğü getirilmesi yahut yükümlülüğün değiştirilmesi,
d) Farklı pazar yahut piyasalarda süreç görmesi yahut farklı süreç asıllarının belirlenmesi,
e) Piyasa datalarının dağıtım kapsamının sınırlanması,
f) Süreç yahut konum limiti getirilmesi, dâhil piyasanın aktif ve sağlıklı işleyişini teminen gerekli her türlü önlemi almaya ve bu önlemlerin uygulanmasına ait yol ve temelleri belirlemeye yetkilidir.

İşlem yapma yasağı önleminin uygulanacağı haller

MADDE 5 – (1) Konseyce yapılan incelemelerde, haklarında makul kuşku bulunan gerçek yahut hukuksal şahıslar ile hukukî bireylerin yetkilileri hakkında, incelemenin sonuçlanması beklenmeksizin Konsey tarafından borsalarda süreç yapma yasağı kararı verilebilir.

Geçici süreç yapma yasağı

MADDE 6 – (1) Makul kuşku ile Heyet tarafından süreç yapma yasağı kararı verilmesi durumunda süreksiz süreç yapma yasağı müddeti 6 ay olarak uygulanır. Lakin Konsey bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkilidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir